Varför Outsourcing?

Nackdelar

Dålig uppföljning och kontroll kan göra det egna företagets verksamhet mindre flexibelt.

Begreppet Outsourcing har en negativ klang hos många därför att det ofta leder till nedskärning av personal och ökad globalisering. Dock bör Outsourcing också innebära lägre priser och en större tillväxt som gynnar alla.

Fördelar

Organisationer som vill genomföra en Outsourcing vill uppnå följande:

Lägre kostnader

Genom att effektivisera arbetet och utnyttja billigare arbetskraft kan en Outsourcing minska IT-kostnaderna. Kostnaderna blir också mer flexibla, skalbara och anpassade till förändringar som gör dem enklare att beräkna.

En Outsourcing minskar behovet av riskfulla investeringar, kapacitetsplanering och kan också ge skattefördelar samt tillgång till offentligt stöd.

Focus på kärnverksamhet

Efter en Outsourcing kan investeringar fokuseras på det egna företagets kärnverksamhet och riskhantering.

En IT-leverantör med ett genomtänkt avtal kan fungera som en katalysator för ett förändringsarbete som organisationen annars hade haft varit svårt att genomföra själv.

Förbättrad kvalitet

Tack vare tydligt avtalade servicenivåer blir det enklare att mäta och uppnå uppställd kvalitetsmål på samma sätt som mot en extern kund. Det blir också lättare att standardisera och kan minska tid till marknad som annars bara stora företag kan uppnå.

Till skillnad mot en intern IT-avdelning så tvingar ett bindande avtal att servicenivån upprätthålls eller kompenseras med vite.

Kunskap och kompetens

Genom en Outsourcing kan det egna företaget få tillgång till IT-leverantörens både unika spetskompetens och en bredare kunskap och erfarenhet. Det är mycket svårt och tidskrävande att själv bygga upp en konkurrensmässig operativ expertkunskap inom IT.