IT-Outsourcing

Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer med en intern IT-avdelning att lägga ut driften av IT-miljön på ett externt företag för att uppnå ökad kostnadseffektivitet, bättre säkerhet och ökad kontroll.

Varför Outsourcing?

IT-Outsourcing innebär att ett externt företag driver och förvaltar hela eller delar av IT-miljön. Exempel på Outsourcade IT-tjänster kan vara drift och stöd av en eller flera applikationer, arbetsplatsutrustning (t ex PC, Mac), gemensam datalagring (t ex serverhall) eller kommunikation med omvärlden.

Outsourcing är en beprövad strategi för att minska och kontrollera IT-kostnader samtidigt som företaget får tillgång till världsledande IT-lösningar vilket gör att det egna företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Läs mer

Varför MindWare?

Vi på MindWare förstår vilka ansträngningar och svåra beslut som våra kunder måste göra för att hantera ständiga förändringar av ny teknologi men vi vet också hur ni kan förbättra säkerheten till er affärskritiska produktion och effektivt kontrollera era IT-kostnader.

Vi har mer än 10 års erfarenhet inom IT-Outsourcing och har möjligheten att hjälpa små och stora företag/myndigheter att genomföra en Outsourcing med minimal störning av IT-miljön. MindWare har också en djup kunskap och kompetens i applikationsutveckling och drift av IT-miljöer.

Våra tjänster

MindWare hjälper kunder att uppnå sina affärsmål genom en flexibel metod för Outsourcing av IT som tar hänsyn till de akuta behoven utan att förlora greppet om helheten. Vi arbetar med kunder för att skapa en plattform för lönsam tillväxt genom att signifikant förbättra produktiviteten och minska IT-kostnaderna.

På MindWare tar vi ett helhetsansvar för hela processen från en (ev.) odokumenterad IT-miljö utan kontroll till en driftsäker, kontrollerad IT-miljö med tydliga krav på kvalitet och till en betydligt lägre IT-kostnad.

Process och metodik för Outsourcing av IT

Vår modell för Outsourcing av IT gör det möjligt att skapa en mer kostnadseffektiv och dynamisk IT-miljö som möjliggör stabilitet och tillförlitlighet och som snabbt kan reagera på förändringar i omvärlden.

Läs mer

Trender inom IT-OutsourcingNyheter

  • Flexibla avtal för att snabbt och enkelt kunna väga kostnader, kvalitet och tid till marknad mot varandra.

  • Stora monolitiska affärsuppgörelser bryts ned till mer hanterbara delar och leverantörer delar ansvar i avtal som är av typen Multisourcing.

  • Våra kunder ser Outsourcing av IT-miljön som något mer än bara en åtgärd för att minska kostnader.

Erfarenheter

Vi på MindWare kan ge en oberoende och aktuell insyn i hur Outsourcing kan hjälpa er organisation att uppnå era affärsmål med hjälp av en förstklassig IT-miljö. Boka gärna in oss så kommer vi till ert företag och berättar mer.

Läs mer