Integritet

Denna online-integritetspolicy informerar dig om dina val och våra rutiner för hur MindWare hämtar och använder online-data.

Du finner denna integritetspolicy lätt tillgänglig på MindWares hemsida och längst ned till vänster på alla våra webbsidor.

Vi respekterar din integritet

På MindWare förstår vi att integritet är en viktig fråga för våra webbesökare. Din personliga information och din integritet är något vi på MindWare respekterar och strävar efter att skydda på bästa sätt. Syftet med informationen nedan är att skapa förståelse för vilken information vi samlar, hur vi hanterar och använder den.

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som sparas i din dator. Informationen ligger kvar i datorns minne tills du stänger webbläsaren (sessionscookie) eller sparas på din hårddisk tills du raderar den eller tills den upphör att gälla (permanent cookie). Många webbläsare accepterar cookies automatiskt men du kan i regel neka att ta emot (blockera) cookies eller välja vilka cookies du vill acceptera genom att anpassa inställningarna i din webbläsare

MindWare skickar cookies när du surfar på våra sidor eller på sidor där våra annonser förekommer, när du gör inköp, begär information, lägger in personliga information eller registrerar dig för vissa tjänster. MindWare får tillgång till information om vad du gör på våra sidor när du accepterar cookies. Syftet med denna information är att förbättra användbarheten och för att anpassa sidorna till dina behov.

Om du blockerar cookies kan en del webbsidor få ett felaktigt utseende och vissa funktioner kan bli otillgängliga för dig.

Länkar till andra webbplatser än MindWares

Som en service till dig och i informationssyfte, kan MindWares webbplatser innehålla länkar till andra företag. Om du använder en sådan länk lämnar du MindWares webbplats och MindWare har då ingen kontroll över dessa webbplatser och inte heller över deras policy för integritet som kan skilja sig från MindWares integritetspolicy.

MindWare rekommenderar dig att granska den integritetspolicy som gäller hos andra företag innan du översänder personlig information och vi har inte något som helst ansvar för externa webbplatserna eller den personliga information som du väljer att lämna ut till andra företag.

Personlig information som MindWare samlar in

MindWare kan samla in viss information när du besöker vår webbplats via verktyg för automatisk datainsamling (webbsignaler, cookies, inbäddade webblänkar) utöver de uppgifter som du själv lämnar.

Så hanterar MindWare personlig information

MindWare kommer inte utan ditt samtyck att sälja, hyra ut eller leasa ut den personliga information som du lämnar till MindWare till någon tredje part med undantag för vad som stadgas i denna integritetspolicy, förutom för att:

  • Uppfylla kraven i lagar, förordningar eller domslut.

  • Besvara godkända förfrågningar från polis och statliga myndigheter.

  • Förhindra säkerhetshot, bedrägerier eller andra skadliga aktiviteter.

  • Hävda och/eller skydda MindWares rättigheter eller egendom.

  • Värna om rättigheterna och den personliga säkerheten för anställda på MindWare.

Information om prenumerationer

Du kan prenumerera på att få tjänstespecifik information som ett komplement till MindWares allmänna information. Information som MindWare skickar ut sker i enlighet med denna integritetspolicy.

Avbryta prenumerationer

Följ anvisningarna som ingår i all prenumerationsinformation om du vill avbryta prenumerationen eller skriv till news@mindware.se. Ange ditt namn, e-postadress och postadress, samt relevant information om de prenumerationer som du vill avbryta.

Säkerhet

MindWare använder tillämpliga tekniska, fysiska och administrativa rutiner för att skydda den information som MindWare samlar in mot obehörig åtkomst och obehörigt yppande av dina personliga uppgifter.

Vid insamling och överföring av känslig information via Internet skyddar vi uppgifterna genom kryptering, exempelvis SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Kreditkortsnummer används enbart vid betalningshantering och inte för några andra syften.

Äganderätt och upphovsrätt

Om inte MindWare i förväg gett sitt skriftliga tillstånd får inte innehållet på denna webbplats kopieras, återges, distribueras eller användas till att göra bearbetningar.

Förbehåll och ansvarsbegränsning

MindWare garanterar inte och åtar sig inget ansvar för att informationen på denna webbplats är korrekt, aktuell eller fullständig. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel.

Att använda denna webbplats sker på egen risk och MindWare frånsäger sig uttryckligen alla utfästelser och allt ansvar som kan uppstå p g a denna webbplats eller dess användning. All information tillhandahålls i befintligt skick ("as is") utan några garantier.

Förändringar i denna policy

Om MindWare ändrar villkor i denna policy kommer detta att publicera här med uppgift om datum för ändringen. Vid väsentliga ändringar i policyn kan MindWare också meddela genom att skicka e-post eller att publicera på MindWares hemsida.

Senast reviderad, Mars 2013